Dette vil ramme forbrukere i kjedene Meny, Centra, Ultra, Kiwi, Bunnpris, Joker og Spar.

Bakgrunnen for at NorgesGruppen fjerner de populære merkevarene fra TINE, er at TINE ikke har bøyd seg for enkelte av de kravene NorgesGruppen har framsatt:

- Uenigheten handler ikke om pris, dette har ikke vært en del av forhandlingene. Problemet har vært og er at NorgesGruppen krever helt spesielle betingelser, betingelser som ville skape en situasjon der vårt salg til NorgesGruppen går med tap, sier Elisabeth Morthen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i TINE.

- Det er leit for forbrukerne at NorgesGruppen nå reduserer kraftig på disse populære merkevarene, men vi kan ikke bøye oss for krav som vil gjøre TINEs leveranser til NorgesGruppen direkte ulønnsomme, sier Morthen. - TINE vil som alltid være den ledende leverandøren av melk, meierivarer og andre merkevarer i Norge, også til NorgesGruppen, forteller Morthen, som understreker at det ikke er TINE som nekter å levere, men NorgesGruppen som ikke vil bestille.

- Alle skjønner at vi ikke kan leve med betingelser som styrer oss mot tap. TINE kan heller ikke godta krav som gir Norgesgruppen uforholdsmessig store fordeler sammenlignet med Norgesgruppens konkurrenter. Det er ikke til fordel for konkurransen og forbrukerne, understreker Morthen.

- Vi konkurrerer daglig med et økende antall varer fra konkurrenter i Norge og utlandet, og har ingenting imot det. Men det tjener ikke konkurransen at man samtidig fjerner TINE-varer som vi vet forbrukerne vil ha. Valget mellom konkurrerende produkter bør overlates til forbrukerne, og ikke tas av innkjøpssjefen i NorgesGruppen.