Sauebøndene i Rødsjø-området i Rissa har lenge mistenkt at kongeørna står bak en svært stor andel av lammetapene. 21. mai startet Midt-Norge-prosjektet, et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Bioforsk, Miljødirektoratet, fylkesmannen og sauebøndene. Da ble sendere montert på lammene og søyene. Når lammene blir skilt fra søyene, får datamaskiner signal om dette. Da rykker ansvarlige ut til området for å dokumentere dødsårsak.Se bakgrunn for saken i videoen øverst.

Sist Fosna-Folket skrev om antallet lam tatt av kongeørn var 19. juni. Da var to lam bekreftet drept av kongeørn. Prosjektleder og seniorforsker i NINA, Audun Stien, forteller at deres foreløpige rapport viser at 13 lam er dokumentert tatt av kongeørn. I tillegg er ett lam drept av gaupe. Det er også fem som er funnet døde etter sykdom, som er bekreftet av rovviltkontakten. Utover nevnte tall har rundt 20 lam en ukjent dødsårsak. Disse er sendt videre til Veterinærinstituttet for obduksjon.– Vi har gode kort på handaIfølge Eivind Myklebust, en av sauebøndene i beiteområdet, er tallene enda høyere enn hva NINA foreløpig har for hånd:Dokumentert tatt av kongeørn i beitelaget: 14.Dokumentert tatt av kongeørn i nabobesetning: 1.Ulykke: 4 (tre lam).Ukjent dødsårsak: 37 (36 lam).Myklebust mener halvparten av dyrene med ukjent dødsårsak bør bli tilskrevet kongeørna. Dette forklarer han med at i halvparten av tilfellene ble det kun funnet beinrester. Sauebonden sier at når en ørn tar et lam, så vil den spise på lammet til det kun er beinrester igjen. Dette gjør at senderen holder seg i bevegelse, noe som fører til at senderen ikke varsler om dødsfallet raskt nok. Ofte rykker man da ut til kun beinrester, forteller Myklebust.Sauebonden mener prosjektet bekrefter deres teori om at kongeørna tar en svært høy andel lam.– Vi har gode kort på handa, sier Myklebust.Han er nå spent på hvor mange lam som er igjen av de som ikke fikk påmontert sendere.– Jeg er spent på de siste 30 prosentene.Historisk

Prosjektlederen forteller at det aldri før har blitt dokumentert så mange tap i Norge i løpet av en sesong. Dette skyldes teknologien som benyttes.– Det er store tap. Vi har aldri før dokumentert så mange tap til kongeørn i et beiteområde, fastslår seniorforsker Audun Stien.– Vi håper at dette bidrar til å gi en bedre forståelse av årsaken til tap, sier han.Det er forventet at tallene vil stige ytterligere, opplyser Stien.Sykdom

Forskningen så langt har også vist at det er en del lam som har dødd av sykdom. Forskeren tror flere har mistet livet på grunn av sykdommen alveld (skyldes virkestoffene i plantearten rome, som medfører leverskade som igjen utløser fotosensibilitet, Snl.no).

Illustrasjon. Her skal en kongeørn ha tatt et lam. Foto: Ellinor Sandvik