Med 14 mot 9 stemmer ble det vedtatt å selge tomta til høystbydende nå, i stedet for å vente til reguleringsplanen for sentrum er ferdig.

Kommunestyret var preget av at dette var et ekstramøte, sju representanter stilte som vara. Rådmannen har også ferie og Hilde Anhanger Karlsen gjorde jobben som fungerende rådmann.

Utsettelsesforslag

Torun Bakken (Ap) fremmet utsettelsesforslag. Hun ønsket at reguleringsplanen for Rissa sentrum ble ferdig før et eventuelt salg skulle behandles. Forslaget falt med 10 mot 13 stemmer.

- Hva er det som haster sånn akkurat nå? Vi i SV mener dagligvaren må samles på sørsiden av veien. Vi ønsker fortetting av sentrum, tilrettelagt for gående og syklende. Da tar kommunen miljøvennlige hensyn, sa Anne Kirkeby som også poengterte at partiet har Rissa næringsforening med seg i denne saken.

Ingen sentrumstomter klare

- Rissa kommune har ikke en kvadratcentimeter med tomt å tilby næringslivet i sentrum nå. Rema 1000 har behov for seks-sju mål. Det har vi ikke noe annet sted i sentrum, påpekte Bjørn Vangen (H).

Randi Sollie Denstad (Sp) mente politikerne hadde alt for dårlig grunnlag for å gjøre en beslutning i denne saken nå.

Det ble litt diskusjon om fysisk sperre mellom skolen og butikken som sannsynligvis nå kommer på tomta, men det ble til slutt valgt og ikke ta det med i vedtaket som ble gjort.

Tilleggspunkt

Det som imidlertid ble vedtatt i tillegg til rådmannens innstilling var at tomta gamle Åsly står på, skal beholdes til offentlig formål.

- Det er ei tomt som er my bedre egnet til for eksempel helse- og omsorgsformål, påpekte Harald Fagervold (Pp).

Endret mening

Sverre Anders Hafeld (Ap) opplyste at han har skiftet mening siden 2008 da han var med og stemte for å sette av tomta til offentlige formål.

- Verden går videre, og jeg ser at Rissa kommune ikke har annet areal å tilby i sentrum. Jeg regner heller ikke med at sentrumsplanen er ferdig i løpet av året her som det er sagt, men heller til neste vår. Jeg er veldig enig med Fagervold i at tomta på gamle Åsly skole er mye bedre egnet til offentlige formål, så jeg kommer til å gå for rådmannens innstilling, opplyste han.

- Næringsfremmende politikere

- Dette er jo egentlig en gladsak. De som går for rådmannens forslag kan betrakte seg som næringsfremmede politikere, kommenterte Bjørn Vangen.

- Selvfølgelig er vi også for fortetting. Men, det største området jeg klarer å finne i sentrum er på 2,3 mål. Det er ikke stort nok, og jeg tipper at om to-tre år er alt utbygd i sentrum, sa Ove Vollan (H).

Vedtak

Under avstemming ble rådmannens forslag vedtatt med tilleggspunkt på at den gamle Åslytomta skal være til offentlige formål, og et forslag fra Torun Bakken om at det brukes eksterne spesialister til å se på trafikksituasjonen.

Sp sine fire representanter, SV sin ene, Venstre sin ene, og tre av Ap sine fem representanter stemte mot salg.

Deler av tomta øst for Rissa kraftlag blir nå lagt ut for salg til høystbydende.