- Det er en veldig stor økning, innrømmer lensmann Rune Halvorsen i Fosen lensmannsdistrikt. Pulverøkning

Han sier at økningen i all hovedsak skyldes økt innsats fra politiet.

- Vi har nok sett en økning i bruk av pulver, det vil si amfetaminlignende stoffer. Men økningen er nok likevel ikke så dramatisk som tallene skulle tilsi. Statistikken er først og fremst en indikator på hvor mye vi har jobbet med denne typen saker. Økt resursbruk betyr at vi avdekker flere saker, sier han. – Tallene svinger

Flertallet av sakene gjelder bruk og besittelse av narkotika, samt noe salg.

- Men tallene svinger fra år til år. Noe skyldes endringer i narkotikamarkedet, mens noe skyldes politiets resursbruk. Til sammenligning kan jeg si at vi i år 2000 hadde 130 narkotikasaker bare på Ørland, sier Halvorsen.