Kaféen, som en gang var et naturlig stoppested for mange reisende på Fosen, har ikke vært i drift siden midten av åttitallet. Men nå er trærne i området ryddet som forberedelse til at nyvegen skal komme akkurat her. Dette omtalte Adresseavisen i juni. Huset må også bort for å gi plass til vegen. Men det har ikke Dag Arne Rødsjø fått noe beskjed om.

- Er ikke dette bare en slags demonstrasjon, Rødsjø?

- Nei, jeg hører noen som sier det, men jeg har et reelt ønske om å drive kafé her.

- Men alle vet da at dette huset skal bort?

- Tull og vas, dette skal ikke rives. Jeg har ikke fått noe informasjon om at huset skal rives. Det finnes heller ingen reguleringsplan for dette området som tilsier det.

- Er det du som står som eier av huset?

- Nei, det er mora mi som eier det, men hun er på aldershjem.

- Du kan da umulig å gått glipp av at den nye  vegen kommer akkurat her hvor huset ligger? Er dette en strategi for å øke verdien den dagen Vegvesenet kommer for å gi deg erstatning?

- Tja, en strategi kan du kanskje kalle det. Jeg forholder meg til det jeg vet, og jeg har som sagt ingen informasjon om at dette huset skal bort. Jeg får positive tilbakemeldinger fra både folket i området, kommunen og mattilsynet på dette initiativet. Jeg har dessuten vært avhengig av NAV i flere år, og de ser veldig positivt på at jeg skaper min egen arbeidsplass

- Men er du ikke redd for å legge ned mye arbeid i noe som kan være bortkastet?

- Jo, det er klart at det er en skremmende tanke.

- Vegvesenet ryddet jo skogen på denne eiendommen uten å varsle, har du fått noe erstatning for det?

- Nei, men det ble litt mer sol her. Og så har de satt opp et gjerde de bare kjørte rett ned.

- Har du virkelig tro på dette prosjektet?

- Det vil prøveåpninga i helga vise. Jeg tror det kan være grobunn for både kafé og bensinstasjon her. Særlig dersom stasjonen i Hasselvika legges ned.

- Vegen skal legges om for å rette ut den store svingen nedi dolpa her, mens du velger å tilby swingkurs. Hvem skal holde det?

- Det skal jeg. Det er tre påmeldte allerede, forteller Dag Arne Rødsjø som for lengst har skaffet seg advokat for å stå bedre rustet i kampen for å forsvare familiens eiendom.

Fosna-Folket.no har ikke lyktes i å få en kommentar fra prosjektleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.