Politiet i Åfjord har oppklart flere kriminelle forhold, som nylig har skjedd i bygda. En person har erkjent et innbrudd i forsamlingshuset i Imsen. Tyven eller tyvene stjal også to kasser med brus fra stedet. Mannen innrømmer samtidig  skadeverk og tyveri av en bil som tilhører Åfjord videregående skole. Også en annen person er mistenkt for å ha vært med på handlingene. Vedkommende er ennå ikke avhørt av politiet.

Politiet har også oppklart hærverk på og tyveri fra to bomkasser. De stod ved to skogsbilveier i Stordalen og i Skråfjord. To personer har innrømmet forholdene.