Næringsalliansen på Fosen arbeider for å skape vekst på hele halvøya. Samlinga på Fosen Fjordhotell teller et trettitalls deltakere og fire eksterne innledere.

Innlederne var invitert for å snakke om næringsutvikling i regional sammenheng. En av dem som var invitert var Ragnvald Storvoll, prosjektleder i Byregionprogrammet Midt-Troms.

Samarbeid

Storvoll snakket om utfordringer i forhold til å samarbeide som region. En av utfordringene er at en både i næringsliv og kommuner ser på hverandre som konkurrenter framfor potensielle samarbeidspartnere. Dette berørte også leder i næringsalliansen på Fosen, Bjørn Damhaug, i sin åpningsinnledning.

– Dette med å tenke klyngesamarbeid holder på å bli mer vanlig, sier Damhaug.

Damhaug hadde tatt med seg noen problemstillinger som han ville belyse og som de skulle jobbe med. Hvorledes skal en utvikle næringslivet på Fosen i de kommende tre til fem åra? På hvilken måte tar en best ut vekstpotensialet som regionen har? Sist, men ikke minst, hvordan skal næringsliv og det offentlige gjøre dette sammen?

Samlinga begynte mandag og slutter i dag, tirsdag.