Formannskapet i Leksvik har oppnevnt kommunekomité for årets TV-aksjon. Pengene fra innsamlingsaksjonen går til Nasjonalforeningen for folkehelsen og dens arbeid med å bedre livskvaliteten for dem som er rammet av demens.

Foruten ordfører Einar Strøm er Ellen Lindvåg, Margareth Killingberg, Roger Arntsen og Sol Five Sæther med i komiteen.