Fengselsstraffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Sør-Trøndelag tingrett satte som vilkår at domfelte skal gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring. Mannen ble også dømt til å betale en bot på 10 000 kroner. Han ble også fradømt retten til å kjøre bil i en periode på fire år.

Drakk øl mens han kjørte

Forholdene i tiltalten fant sted i 2012 og i 2013. Den 6. desember 2012 kjørte han bil fra Stokkøya i Åfjord til Trondheim. Han ble stanset av politiet i Ila om ettermiddagen. Politiet hadde fått melding om vinglete kjøring fra Flakk og inn mot Trondheim. Mannen erkjente på stedet at han hadde drukket alkohol. Blodprøven viste en alkoholkonsentrasjon på 0,72. Mannen forklarte at han hadde drukket tre, fire flasker øl i løpet av kjøreturen fra Åfjord til Trondheim.

Sovnet full i bilen

Natt til 14. juni 2013 kjørte han i fylla fra Lademoen til ferjeleiet på Flakk. Han sovnet i bilen, men ferjemannskapet oppdaget dette og meldte ifra til politiet. En blodprøve tatt av mannen en time senere viste at han hadde 1,96 i promille. Han var også i besittelse av tre gram hasj til eget bruk. Mannen hadde heller ikke gyldig førerkort.

Stanset i kontroll

Lørdag 19. oktober 2013 ble han tatt for ruskjøring i Rissa. Han ble stanset i en kontroll på Krinsvatn. Da var han påvirket av alkohol og narkotiske stoffer tilsvarende en promille på 0,5. Tiltalte hevdet at han drakk to flasker 0,33 liter øl i Åfjord før han startet kjøreturen. Videre forklarte han hadde han hadde røyket hasj to, tre dager før kjøringen. Retten trodde ikke på tiltaltes forklaring. Mannen kjørte også uten gyldig førerkort da han ble stanset i kontrollen ved Krinsvatn.

Lang saksbehandlingstid

I perioden i 1978 til 1996 ble mannen dømt for ruskjøring i alt fire ganger. Siden forholdene var relativt gamle, la ikke retten stor vekt på dette i straffeutmålingen. Tiltalte ble nå dømt for tre tilfeller av promillekjøring, to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort samt to overtredelser av narkotikabestemmelsene i legemiddelloven. Retten la i formildende retning vekt på at det hadde tatt lang tid før saken kom opp i retten. Mannen har sagt seg villig til å delta i et program mot ruspåvirket kjøring. Fengselsstraffen ble derfor gjort betinget mot at han gjennomfører dette programmet.