Det var Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) som foreslo å gjøre kommandantrollen ved fem festninger om til deltidsstillinger. Hensikten med dette var å spare penger.

Forslaget førte til et bredt lokalt engasjement, og både lokalmiljøene og tillitsvalgte i Forsvaret reagerte kraftig på på at festningene ikke lenger skulle være underlagt militær kommando.

Forsvarssjefen har lyttet til innspillene og stiller seg angivelig bak oppropet om å verne omkring så symboltunge militære stillinger. Forsvarssjefen har bestemt seg for å beholde fem av landets historiske festningsverker under militær kommando.

BYGGVERK av dette slaget er ikke tilpasset «Forsvarets behov», men Kongsvinger festning skal fremdeles ha en kommandant på grunn av symbolverdien. (Foto: Snorre Berg)