Roan kommunestyre vedtok onsdag å innføre generell eiendomsskatt i kommunen. Det innebærer skatt på boliger og fritidsboliger. Vedtaket ble gjort med 13 mot fire stemmer. Albert Larsen (uavhengig), Anbjørg Bremnes (KrF), Henning Martinsen (H) og Bente Sandmo (Ap) stemte imot. Sistnevnte mener det er helt feil at innbyggerne må betale for tidligere dårlig økonomistyring.

Dialog

- Dette er svært uheldig for innbyggerne i Roan. Det er urettferdig at de får påkastet regninga for dårlig kommuneøkonomi. Skattene i kommunen er høye nok fra før. Man burde prøvd mer på å finne andre løsninger, sier Bente Sandmo. Flere i kommunestyret ønsket blant annet å gå i dialog om kommunens lån. Man ønsket hvis mulig å få utsatt avdrag og reforhandle lånene.

Den dårlige kommuneøkonomien skyldes i hovedsak høy kommunal lånebelastning og et for høyt driftsnivå. Innstillinga til saken om eiendomsskatt var i første omgang å utrede skatten. Politikerne vedtok derimot å innføre den allerede nå, slik at taksering av eiendommer kan starte så raskt som mulig. Ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) beklager at politikerne ble nødt til å innføre eiendomsskatten. Han sier det var siste utvei.

- Ikke tid

- Som jeg har sagt tidligere, så ønsker ingen i kommunen eiendomsskatt. Når det gjelder andre muligheter, så har vi snudd hver stein. Saken er at budsjettet må være i balanse til 1. juli, for at Fylkesmannen skal godkjenne det. Da har vi ikke tid til å finne penger andre steder, forteller Grydeland. Han mener alternativene til eiendomsskatt ville vært langt verre, og nevner som eksempel stenging av deler av sykeheimen.

- I praksis var dette siste utvei, understreker ordføreren.

- Hvordan tror du dette blir mottatt i kommunen?

- Mange vil trolig bli skuffet, men jeg tror de fleste forstår hvorfor vi gjør dette. Alternativene var i så måte dårligere, fortsetter Grydeland. Han sier kommunestyret satser på at skatten bare er midlertidig. Om få år kan kommunen blant annet få mer inntekter fra vindmøller og laksekonsesjoner.

- Eiendomsskatten er tenkt tatt bort igjen ved første mulighet. Men inntil videre er den dessverre nødvendig, avslutter ordfører Jan Helge Grydeland.