Leksvik er den kommunen på Fosen som har størst andel av barn i alderen ett til fem år med barnehageplass. Der har 97,6 prosent av barna i denne aldersgruppen plass i barnehage, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå. Tallene er fra 2013.

Roan har dårligst dekning med en andel på 85,0 prosent. Landsgjennomsnittet ligger på 90,0 prosent.

I Åfjord har 94,7 prosent av barn mellom ett og fem år barnehageplass, og i Osen er tallet 93,7 prosent.

Rissa karrer seg så vidt over landsgjennomsnittet med 90,6 prosent. 89,0 prosent av ørlandsbarna i alderen ett til fem år har barnehageplass, mens tallet for nabokommunen Bjugn er 86,8 prosent.