Søndag klokken 14:00 inviterte Luftforsvaret til pressemøte på Bodø hovedflystasjon. Pressen fikk en orientering om bidraget som er i ferd med å klargjøre seg for operasjoner over Libya.Allerede på søndag reiste en fortropp på ti personer ned med Hercules C-130J for blant annet å vurdere basealternativer. Det er fortsatt ikke klart hvor de norske F-16 flyene skal stasjoneres.

Fikk ordren på lørdag

Det var lørdag formiddag at Forsvaret fikk ordre om å delta i luftoperasjoner i Libya.

- Vi er godt i gang med planleggingen med å sende ned seks F-16 fly til aksjonen i Libya, sier generalinspektør for Luftforsvaret, Finn Kristian Hannestad.

Det jobbes nå med planverk, materiell og personell for å klargjøre til oppdraget.

- Dette er jobben vår, vi er der vi trengs, og vi har vært ute i internasjonale operasjoner før med den erfaringen det bringer med seg, fortsetter generalinspektøren.

Luftforsvaret trekker på alle sine ressurser, men det er primært materiell og personell fra jagerflybasene på Ørland og Bodø som bidrar i en eventuell aksjon.

Opprettholder beredskapen

- Vi opprettholder fortsatt QRA beredskapen i Norge, og flyr treningstokt som normalt. Dette vil heller ikke få noen innvirkning på prioriterte fremtidige bidrag nasjonalt og internasjonalt som Luftforsvaret allerede har forpliktet seg til, avslutter generalmajor Hannestad.

Dette melder Luftforsvaret på sine nettsider.