17 sjåfører fikk bot: Én suste forbi UP 21 km/t over fartsgrensa

foto