Ønsker full oppgradering av farlig veistrekning: – Her skal skoleungdom ferdes og hjemmesykepleien kjøre

foto