Faren for russiske angrep mot Nato-land er lavere, er Forsvarets egen vurdering, skriver VG.

Det er bakgrunnen for at de reduserer øvingsprogrammet noe i år.

Det meste av Russlands konvensjonelle styrker er bundet opp i krigen i Ukraina.

– Forsvaret har gjort interne justeringer for å være bedre rustet til å håndtere den sikkerhetssituasjonen vi står overfor, skriver oberstløytnant Vegard Finberg i en epost til avisen, på vegne av forsvarssjefen.