Vil ha boliger og næring i hele kommunen: «Anmoder sterkt» om å prioritere i stedet