Med passasjer i bilen, ruskjørte han over en lengre strekning: Nå venter saftig bot