Kontroll utenfor denne skolen: – Noen skal bare, skal bare

foto