Signerte kontrakt uten å lese innholdet: I avtalen sto det noe helt annet enn kommunen trodde