Ser på ny løsning her så nytt boligfelt kan bygges

foto