Ifølge NVE er det mer snø enn normalt mange steder på Østlandet og i deler av Nordvestlandet og Trøndelag.

– Ifølge snøkartene i SeNorge må vi tilbake til 2018 for å finne en vinter som er i nærheten av like bra når det gjelder snømengder på Østlandet, sier senioringeniør Heidi Bache Stranden i NVE i en pressemelding.

Snøkartene viser at det i gjennomsnitt på 500 meter over havet er mer enn én meter snø på Sør- og Østlandet. Vest på Østlandet er det tilnærmet normalt eller litt mindre snø.

– For dem som bor nær Oslo og vil ha en kortreist skitur i påsken, er det nok snø til fine skiturer i flere av markene nord og vest for Oslo, sier Stranden.

I fjellet på Vestlandet er det omtrent slik det pleier å være i månedsskiftet mars/april med et gjennomsnitt på 1,3 meter snø på 500 meter over havet i flere av fylkene. På NVEs målestasjon Myrkdalen utenfor Voss, som er kjent som et snørikt sted, er det målt 1,7 meter snø.

Også i Nord-Norge kan man se fram til en snøfylt påske.

– Hadde påsken kommet for tre-fire uker siden, hadde det blitt en nitrist ski-affære mange steder i de nordligste fylkene, sier Stranden.

De siste ukene har det imidlertid kommet en god del snø, og per i dag er det mer snø enn normalt langs kysten av Nordland og Troms, og omtrent normale snøforhold andre steder.