Oppretter ekstra stilling: – Målet vil kreve kompetanse og ressurser