«Høyrisikoaktivitet» var årsaken til arbeidsulykke: – Har avdekket alvorlige brudd på lovens bestemmelser