Det Dina ser på radaren bekymrer: – På Fosen tåler de jo en del regn, men det kan komme veldig mye nå