Her er det skapt 337 nye jobber på ti år. Men to Fosen-kommuner opplever nedgang

foto