I forbindelse med byggingen av nytt flerbrukshus i Leksvik har det vært nødvendig å stenge vegen forbi Leksvikhallen. I perioden etter stengingen har biltrafikken ned til Trøa gått gjennom Hesthåggån. Nå er det bygd en ny veg ned til Trøa som er åpnet for trafikk.

- Ser veldig bra ut

- Arbeidet med vegen har gått strålende. Resultatet så langt ser veldig bra ut. Vi er meget fornøyd med det arbeidet entreprenøren Farbu og Gausen har gjort, sier leder for kommunalteknikk i Indre Fosen kommune, Jan Helge Grydeland.

Stengt i Hesthåggån

Han opplyser at skiltene som har vist omkjøringsalternativene i perioden vegbyggingen har pågått, vil bli tatt ned i løpet av onsdag. Hesthåggån blir igjen stengt for gjennomgangstrafikk med motoriserte kjøretøy.