Dermed slipper han å sone straffen så lenge han ikke begår nye straffbare forhold innen prøvetiden på to år.

I sommernatta

Det var klokken 00.50 natt til onsdag 18. juli i år at kjøringen fant sted i 80-sonen på «E6 Ranheim (Strindheimtunellen sørgående)» i Trondheim. Fosningen kjørte motorsykkel og holdt en hastighet på 128 kilometer i timen.

Den siktede fosningen avga en uforbeholden tilståelse da Fosen tingrett nylig behandlet saken. Saken ble derfor avgjort ved en såkalt tilståelsesdom som er en forenklet rettergang uten meddommere.

- Trafikkrisiko

Retten la i sin vurdering vekt på at kjøringen utgjorde en trafikkrisiko. I formildende retning ble det vektlagt at fosningen innrømte råkjøringen.

I tillegg til 14 dagers betinget fengsel, ble mannen dømt til å betale en bot på 12 000 kroner. Mannen er også fradømt retten til å gjøre bil.

«Det er i denne saken tale om en hastighet i øvre sjikt av skalaen i bestemmelsen på en mye trafikkert vei. Sett hen til fartsnivået og omstendighetene rundt kjøringen settes tapsperioden til 7 måneder regnet fra 18. juli 2018. En slik reaksjon anses ikke uforholdsmessig tyngende», står det i dommen.

Domfelte har vedtatt dommen.

Les mer:

Kjørte 131 km/t med varebil.