Den første DNA-prøven kunne bekrefte at to bjørner hadde vært på det samme kadaveret på Nygårdssetra i Leksvik tidligere i sommer.

- Av de fire prøvene var en av dem negativ, som betyr at den enten var av for dårlig kvalitet, eller stammet fra en annen art enn bjørn. De andre tre er fra samme individ og viser oss at vi kan dokumentere én hannbjørn, som er registrert én gang tidligere i Nord-Trøndelag i 2017, sier Ida Fløystad, overingeniør ved NIBIO Svanhovd.

Trolig svensk bjørn

Bjørnen hun sikter til er ifølge Rovbase «NT137», en hannbjørn som befant seg i Ådalen i Snåsa kommune, i juli 2017. Fløystad forteller at de har mottatt ytterligere ni prøver, som nå blir hastetestet.

- Vi regner med at det vil ta en ukes tid til før vi har svaret på disse prøvene. Disse prøvene vil vise om den andre bjørnen er den vi antar det er, sier Fløystad.

NIBIO Svanhovd antar at den andre bjørnen er hannbjørnen «W12-128/HE133», som første gang ble registrert i Dalarna i Sverige i 2012, før den ble registrert i Hedmark hvert år mellom 2013 og 2017. Dette kan de imidlertid ikke bekrefte. De ni hårprøvene vil trolig vise om det dreier seg om denne bjørnen, eller et nytt individ som ikke er registrert tidligere.