På oppdrag fra Fosen regionråd har Eirin Folde, prosjektleder for Digital døgnåpen forvaltning, hovedansvaret for å utvikle nye hjemmesider til kommunene på Fosen.

I tillegg vil det komme en fellesportal for Fosen med et helt annet design enn i dag, og en innebygd innbyggertjeneste hvor folk kan logge seg inn.

Sidene skal etter planene være oppe og gå til sommeren, og utvikles videre. Selve prosjektet skal være ferdig ved utgangen av 2017.