- Gode hjelpemidler fritar ikke sjåføren fra å bruke eget blikk

foto