- Avgang fra Brekstad 06.15 mandag morgen blir foreløpig siste avgang fra dagens hurtigbåtterminal på Brekstad. Avgang fra Brekstad til Trondheim 07.30 og videre framover blir fra midlertidig terminal på godskaien. Det samme gjelder avganger til Kristiansund fra 09.10 mandag morgen, sier Skjalg Ledang i Ørland kommune.

Før Brekstads nye hurtigbåtterminal blir å finne på sin permanente plass noen meter fra det gamle hurtigbåtanløpet, står terminalen og hurtigbåten stopper ytterst på godskaien en ukes tid.

Lenger å gå

Årsaken til at hurtigbåtanløpet er flyttet, er arbeid med peling av festene på den permanente plasseringen av den nye hurtigbåtterminalen.

- For reisende fra Brekstad vil den midlertidige løsningen bety at man må beregne noe lengre tid på å gå fra parkeringsplassen ved rådhuset og til hurtigbåten. Ørland kommune understreker at det ikke er tillatt å parkere på eller ved godskaien, sier Ledang.

Det anslås at arbeidet med pelingen kommer til å ta omlag en uke. Deretter vil den gamle terminalen på nytt bli brukt en kort periode, før den nye terminalen blir permanent plassert inne i havnebassenget ved siden av dagens ferjeleie, noen meter unna den foregående hurtigbåtterminalens plassering.

Den nye landgangen til hurtigbåtterminalen står også trygt plassert på kaien. Foto: Jakob Ellingsen

Sjøveien

Det er Ørland kommune som har investert i den nye passasjerterminalen for hurtigbåtanløp. Etter produksjon på verftet i verftet i Szczecin (Stettin) i Polen, har terminalbygget tatt sjøveien som last på et transportskip.

- Jeg pleier å si at dagens hurtigbåtanlegg har vært her en stund. Det er ganske illustrerende å si at det ble bygd for båter som het «Kongsbussen» og «Hertugbussen». Trafikken har økt, og øker voldsomt. Det er et helt annet konsept en dagens som kommer på plass i høst, sier kommunalsjef for plan, drift og landbruk i Ørland kommune, Arnfinn Brasø.

Dagens hurtigbåtanlegg på Brekstad synger på siste verset.

- Anlegget er fullstendig utslitt og oppbrukt. Det var tiltenkt en helt annen belastning og trafikk med mye mindre hurtigbåter en de som trafikkerer ruten i dag. Belastningen har vært veldig stor med den utrolige økningen i trafikken, sier Brasø.

- Det er bemerkelsesverdig at dagens anlegg har hengt sammen så bra som det har gjort og har vart så lenge, sier han.

Arbeidet med peling foregår denne uka. Foto: Jakob Ellingsen

Både av og på

I dag går passasjerer først av hurtigbåten ved ankomst Brekstad. Etter at opp til 240 passasjerer har kommet seg av, kan nye passasjerer begynne å gå på.

- Liggetiden er blitt lang. Det tar mye tid totalt når mange personer må vente samtidig. Den nye kaien gjør det mulig å gå av i en ende av båten og på i den andre samtidig, sier Brasø.

Det forklarer hvorfor det nye kaianlegget som kommer er betydelig større enn dagens. Lekteren blir 40 meter lang, og vil dermed ligge rundt 20 meter lenger ut i havnebassenget.

Foto: Jakob Ellingsen

Fleksibilitet

I dag er det FosenNamsos som har kontrakten for drift av hurtigbåtene som stopper i Brekstad. Når konsesjonstiden utløper, kan det fort bli andre båter en dagens som trafikkerer ruten.

- Før i tiden bygget man ofte anlegg med tanke på spesifikke båttyper. I dag har ingen av hurtigbåtene som kjører ruta samme høyde på utgangsdørene. Det er viktig at vi får på plass et teknisk system som gjør at vi kan tilpasse oss båtene etter behov, sier Brasø.

- Vi har fått veldig god hjelp av FosenNamsos i arbeidet. Ørland kommune har lagt ganske mye arbeid og planlegging i den nye terminalen. Det er flere og flere som benytter seg av tilbudet og det må legges til rette for på en skikkelig måte, sier kommunalsjefen.

Fra avlossing i august. Foto: Jakob Ellingsen

200 tonn

24. august sto en oppmerksom Roger Lund, som er prosjektleder i Ørland kommune, på godskaien i Brekstad havn, på samme stedet der hurtigbåtterminalen nå står midlertidig.

- Det er 27 meter mellom krantårnene og pongtongen er 40 meter lang og 10,5 meter bred. Anlegget veier 205 tonn, sier Lund i det den 420 kvadratmeter-store kaien henger i luften.