Byr på tupper, grottedykking, brass, sauhau, sakralblues og salmesang