Straffen ble idømt med prøvetid på to år - på særskilt vilkår av at mannen i 20-årene gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring. Dommen ble avsagt 22. juni.

Det var en natt vinteren 2010 at politiet fikk melding om antatt ruspåvirket kjøring et sted i Leksvik. Vakthavende rykket ut og fant den nå domfelte mannen. Han satt og sov i bilen et par kilometer fra Vanvikan. Han var tynnkledd og fremsto som beruset. Nøklene sto i tenningslåsen. I fanget hadde mannen en flaske sprit. Han ble tatt med for å avgi blodprøve. Resultatet viste 2,31 og 2,26 promille. Det viste seg at bilen var stjålet. Mannen hadde tatt nøklene fra nøkkelskapet i huset til bileieren. Han hadde ikke gyldig førerkort.

Mannen er tidligere ilagt et forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven - han ble tatt med såkalt lavpromille.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.