Direktoratet har tvangsplassert Osen Havbruk AS i Nord-Trøndelag i den siste konsesjonsrunden. Ordfører Jørn Nordmeland i Osen kommune leder nå arbeidet med å utferdige en anke i saken.

Osen Havbruk AS er nystartet og har et investeringsbehov på 100 millioner kroner.-Vi trenger to-tre konsesjoner for at selskapet kan drive. Med et slikt investeringsbehov måtte vi se oss om etter andre samarbeidspartnere. Partnere med både kapital og kompetanse på området. Osen kommune greier ikke dette alene, sier Nordmeland til Fosna-Folket.

Øynene falt på Midt-Norsk Havbruk AS i Vikna med Nils M. Williksen i spissen. Dette selskapet gikk inn på eiersiden med 49 prosent. Bjørøya Fiskeoppdrett i Flatanger ble den andre parten, de gikk inn med 17 prosent. De siste 34 prosentene, som sikrer negativt flertall i selskapet, eies av Osen kommunes eget selskap Famulus AS.

-Det har vært mye rot i denne saken og det er vanskelig å forstå at direktoratet greier å plassere oss i Nord-Trøndelag fordi om vi var ærlige og skrev i søknadene at vi hadde med oss nordtrønderske eiere, og at vi skulle drive samdrift med de, sier Nordmeland. Anken går trolig i løpet av neste uke.-Vi jobber mye med den og skal være sikre på at vi ikke gjør feil. Om de roter skal i hvert fall vi ha vårt på det tørre, sier ordføreren som selv sitter i styret i Osen Havbruk på vegne av kommunen.

Regiondirektør Alf Albrigtsen i Fiskeridirektoratet valgte å tildele åtte konsesjoner til Sør-Trøndelag og syv til Nord-Trøndelag i denne konsesjonsrunden, til tross for at Trøndelags-fylkene er definert som en havbruksregion.

-Ut fra kriteriene og innholdet i søknaden til Osen Havbruk hadde vi ikke noe valg og vi plasserte dem i Nord-Trøndelag. Da fylkeskommunen i Nord-Trøndelag ikke ville prioritere dem og Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke eksplisitt sa de ønsket å prioritere dette, så ble det slik, sier regiondirektøren som neppe kommer til å få befatning med anken. Han går av for aldersgrensen om vel en måned.