Møtet i Åfjord kommunestyre ble satt klokka 12:37.

Navnet, antall medlemmer i det nye kommunestyret, kriterier for sammenslåing og funksjoner til fellesnemnda, valg av revisor, er blant de saker som avgjøres i dag.

Intensjonsavtalen ligger til grunn og er styrende for arbeidet fram til 1. Januar 2020.

Per Ola Johansen innleder. Målet er å bli et attraktivt bo- og arbeidsmarked i regionen.

Sia avtalen ble vedtatt, har det skjedd mye på området infrastruktur.

– Vi er på veg, bokstavelig talt. De muligheter vi så for oss to år sia, er blitt definitivt mulige i dag, sier Johansen.

Penger

Ei fellesnemnd skal være på plass så snart som mulig. Utbetaling av felleskostnader på 20,5 millioner kommer på plass raskt.

Ei forskrift skal vedtas som inneholder navn og kommunevåpen. 15. august møttes ordførere, rådmenn og politisk valgte fra kommunene.

En del av organiseringa er vedtatt både av Åfjord og Roan. Det må fattes likelydende vedtak i begge kommunestyrer. Hvis det ikke blir gjort, vil punktene bli vedtatt i departementet.

Kommunestyret

Antallet medlemmer som er foreslått er 27. På spørsmål fra Høyres Ivar Refsnes, bekrefter Johansen at dette kan bli justert etter hvert. En kan begynne med et høyere antall representanter til å begynne med, og gå ned på antallet etter en periode.

Ørland og Bjugn vedtok likt antall fra de to kommunestyrene i det nye kommunestyret.

– Det er ulike modeller som er valgt, sier Johansen.

Mandat og fullmakter til fellesnemnda skal vedtas.

– Det mest gjennomarbeidede er det som har blitt lagt fram av nye Orkland kommune, sier Johansen.

Revisor

Det skal velges felles revisor for nykommunen. Forslaget som er lagt fram er at en tar samme revisor som Fosen IKS.

Ordfører foreslo her punktvis avstemming. Det ble godkjent av kommunestyret.

Terje By er leder i navnekomiteen til Åfjord.  Vibeke Stjern anbefaler at navnekomiteene tar jobben med å vedta navnet. Det kom et forslag fra Fremskrittspartiets Halvor Bueng foreslo om å gjøre Åfjord til navet, men å beholde våpenet til Roan.

Høyres Håkan Berdahl foreslår at det nye kommunestyret får 21 medlemmer.

Varaordfører Jon Husdal vil ha 27 medlemmer som i intensjonsavtalen. Arbeiderpartiets Walter Solberg gir sin støtte til dette.

Hvis kommunestyrene ikke kommer med likelydende vedtak, vil punktene bli avgjort av departementet.