I en og en halv måned har Norsk Saneringsservice gravd opp forurenset masse. Firmaet er leid inn av Skifte Eiendom for å rydde opp i forurensningen etter Forsvaret.

Forurenset masse

- Vi har nok gravd opp om lag 3000 kubikk foreløpig, opplyser anleggsleder Tor Olav Rykkelid i Norsk Saneringsservice.

I første omgang graves det av om lag 20 centimeter jord. Så tas det nye prøver.

- Vi har allerede gravd dypere i flere av feltene, etter at det har blitt påvist mer forurensning, forklarer han.

Myrjorda ute på det som skal bli et nytt motocross-anlegg til Fosen Motorklubb, analyseres felt for felt.

Deponi

Den forurensede massen fraktes til Tønsberg med båt.

- Det er et godkjent deponi i et nedlagt steinbrudd der, opplyser Rykkelid.

Oppe ved den tidligere standplassen holder en av de tre mennene fra Norsk Saneringsservice på med å grave opp røtter. Det er jorden som er forurenset. Røttene vil sannsynligvis bli til flis som vil bli lagt ut på myra igjen.

Fuktig vær

- Vi kommer til å være her til over nyttår. Hvor lenge vet vi ikke før alle analysene er ferdige. Vi har vært uheldig med været. Det har vært mye bløtt, sier Tor Olav Rykkelid.