Sør-Trøndelag fylkeskommune har inngått rammeavtaler med tre leverandører relatert til mobilprosjektene. Sitecom og Relacom skal bygge telemaster og telehytter. Helitrans skal frakte materiell og utstyr for de nevnte. På Fosen gjelder dette i første omgang omgang langs fylkesvei 715 mellom Steinsdal og Osenfjellet. De inngåtte avtalene skal sikre en mer forutsigbar og raskere utbygging av de vedtatte prosjektene, skriver fylkeskommunen på sin nettside.

Det er også lignende planer for Røros og Tydal på fylkesvei 705.

Basestasjon på Nordkangsen

Det vil være plass for inntil tre operatører i hver hytte og mast.

– I Osen kommune kommer det en ny basestasjon på Nordkangsen. Denne skal forbedre dekningen langs FV 715 mellom Steinsdal og Osenfjellet (fylkesgrensa, journ. anm.). Planen er at master og hytter skal monteres i høst, og at dekningen er på plass senest seks måneder etter at hytte og mast er på plass, opplyser Sør-Trøndelag fylkeskommune, som skriver at Telenor vil være først ute.

Planer for Rissa

Det er også planlagt lignende prosjekter i Malvik, Meldal og Rissa, men at det ennå er litt for tidlig å si når dette kan realiseres.

– Vi vil også ta et ansvar ovenfor andre kommuner i fylket i slike prosjekter. Mobildekning har blitt komplisert og det er en fordel at den regionale kompetansen og de inngåtte avtaler også kan benyttes lokalt, sier prosjektleder i fylkeskommunen, Pål M. Dahlø, i en uttalelse.