Sør-Trøndelag fylkeskommune sier seg villig til å betale i overkant av 14 millioner kroner per år til Fjord 1, som kompensasjon for bompengeinnkreving på fergestrekningen Flakk - Rørvik.– Dette er et beløp vi mener er rett, sier samferdselssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Odd Moldestad.– Uenige om trafikkgrunnlaget

1. januar 2012 startet innkreving av bompenger på fergestrekningen Flakk - Rørvik. For 2012 og 2013 blir kompensasjonsbeløpet fylkeskommunen ser for seg over 28 millioner kroner. Regner man med beløpet for 2014, er totalbeløpet så langt i overkant av 37 millioner kroner.Om Fjord1 sitt krav, som ikke er klart, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen at partene lenge har vært i dialog og forhandlinger. – Vi er uenige om trafikkgrunnlaget, og har blitt enige om at det beste er at selskapet går til stevning mot oss for å få det avklart, sier Odd Inge Mjøen.Det har foreløpig ikke lykkes Fosna-Folket å komme i kontakt med Fjord1 for en kommentar.Les også: Krever 15 mill. kroner av fylkeskommunen