113 649 boligeiere i Møre og Romsdal, 132 066 i Sør-Trøndelag og 55 560 i Nord-Trøndelag må lete fram salgsoppgaver og takstdokumenter for å finne boligens areal.

- Bakgrunnen for dette er at en ny metode for å fastsette boligers likningsverdi er innført fra og med inntektsåret 2010. Formålet med endringen er å skape bedre sammenheng mellom boligeiendommers likningsverdi og omsetningsverdi. Dette fører til en mer rettferdig formuesverdsetting av boliger, sier regiondirektør Trude Webb.