Nylig ble politiet kontaktet av en person som reagerte på at sauer beitet på vedkommendes eiendom, opplyser Bjørnør-lensmann Tor Flasnes.

– Det var en «disputas» om gjerde, beiting og veirett. Personen som tok kontakt med politiet mente at saueeieren i området burde gjerde inn sauene, sier Flasnes og legger til:

– Man får det travelt dersom det blir nødvendig å sette opp gjerder rundt alt av eiendommer.

Meklingsrolle

Lensmannen anser ikke forholdet som skjedde i én av Bjørnør-kommunene som en politisak.

– Vi forholder oss til kommunen, og så det blir opp til dem å finne ut hva som er reglene. Dette løses forhåpentligvis gjennom dialog. Politet hadde kun en meklingsrolle i denne saken.