Jaktlaget er i nåværende øyeblikk ute i Rødsjø-området, men Tore Solli som koordinerer jaktlaget opplyser til Fosna-Folket at ingen kongeørn er felt ennå. Likevel har de en mengde observasjoner av ørn i område.

- Fellingslaget er fortsatt på fjellet og har bevitnet flest havørn, men også flere individer av kongeørn, sier han.

På onsdag da Fosna-folket var på besøk på gården til sauebonde Eivind Myklebust kunne Solli melde om at jaktlaget hadde sett 14 tilfeller av kongeørn, men at de opptrer ekstremt påpasselig for å være sikker på at de tar ut riktig sort. Siden onsdag har de heller ikke lyktes med å felle noen.

- Fellingslaget er fortsatt på fjellet, og vil forsøke å felle kongeørn i tråd med fellingstillatelsen, sier Solli.