Arbeiderpartiets nominasjonsmøte foregikk, ifølge Leirtrø, uten dramatikk. Nominasjonskomiteens forslag ble vedtatt av nominasjonsmøtet uten endringer. Ørlendingen kom inn som nominasjonskomiteens forslag etter at stortingsrepresentant Karianne Tung fra Rissa takket nei til å bli nominert på ny.

Permisjon

Kirsti Leirtrø har jobbet i mange år som ikt-leder i Ørland, men hatt permisjon fra jobben sin de siste tre åra. Det for å skjøtte vervet som gruppeleder for posisjonen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Hun er også valgt som gruppeleder i posisjonen i fellesnemda i Trøndelag, den midlertidige organisasjonen som nå bygger nye Trøndelag fylkeskommune fram til konstitueringa i oktober 2017.

I tillegg har lokalpolitikeren politisk erfaring fra kommunestyret på Ørlandet. Nå er hun inne i sitt trettende år som fylkespolitiker. Hun har vært medlem av samtlige komiteer i sitt virke for fylket. De siste to åra som fast medlem av Fylkesutvalget.

«Skikkelig»

Hun er født på Stjørdal og i beordring fra Forsvaret med en offiserspappa, og kom til Fosen første gang i 1974. Hun er samboer, har tre barn og ett barnebarn.

Slik beskrev Fylkesordfører Tore O. Sandvik sin gruppeleder på Facebook etter nominasjonen: «På fjerdeplass nominerer vi en av de skikkeligste politikerne jeg vet om. Kloke, varme og omsorgsfulle Kirsti Leirtrø, som alltid ser kollegaer rundt seg og som alltid forlanger at vedtak og beslutninger skal fattes basert på kunnskap. Kirsti vil bli en viktig politiker for Trøndelag på Stortinget.»

Motivert

Sjøl sier Kirsti Leirtrø at hun er motivert for oppgaven.

– Men jeg er også ydmyk over den tillitten og ansvaret partiet nå gir meg. Jeg er glad for å ha med meg på laget ei liste med meget sterke kandidater. Politikk er lagarbeid. Nå håper vi på et valgresultat lik siste meningsmåling i Sør-Trøndelag. Der var Arbeiderpartiet inne med fem kandidater på stortinget, sier Leirtrø.

Samfunnsengasjementet til ørlandspolitikeren har alltid vært stort. Det hun beskriver som hjertesakene sine er ei rettferdig fordeling, både for enkeltmennesket og distriktet, og ikke minst trygge og gode arbeidsplasser.

Distriktspolitikk

En mer distriktsvennlig politikk og bedre politikk for fordeling er noe av det Leirtrø beskriver som sin agenda når hun går inn i valgkampen.

– Dagens regjering fører en distriktsfiendtlig politikk, hevder Leirtrø.

Som eksempel nevner hun støtten til flyruta mellom Ørland og Gardermoen. I den forrige regjeringsperioden ble det innført ei ordning som skulle holde ruta i live til en kunne få den inn på den statlige FOT-ordninga. Regjeringa erstattet den med ei dårligere ordning som gjør at flyruta nå kjemper om å overleve. Et annet eksempel hun nevner er at støtten til utbygging av bredbånd i distriktene er kraftig redusert. Fjerning av overføringer til fylkenes næringsfond er nok et eksempel som Leirtrø drar fram.

– Jeg ser i dagens utgave av Fosna-Folket at posisjonen på fylket får kritikk for å avvikle næringsfondene. Kritikken bør heller rettes mot regjeringa, mener Leirtrø.

Samtidig peker hun på at de aller mest velhavende får store skattelettelser, mens ordninger for kronisk syke fjernes.

– Motivasjonen for valgkamp og ei ny regjering er derfor stor. Politikk skal dreie seg om å utjevne sosiale forskjeller, ikke skape dem sier arbeiderpartipolitikeren fra Opphaug.

Her er Sør-Trøndelag Ap sitt forslag til stortingsvalgsliste for neste stortingsperiode:

1. Trond Giske, Trondheim

2. Eva Kristin Hansen, Trondheim

3. Jorodd Asphjell, Orkdal

4. Kirsti Leirtrø, Ørland

5. Kristian Torve, AUF/Oppdal

6. Pål Sture Nilsen, LO/Klæbu

7. Gunhild Øyangen, seniorkandidat/Agdenes

8. Marit Bjerkås, Rennebu

9. Ferhat Güven, Trondheim

10. Hans Vintervold, Røros

11. Gunn Elin Flakne, Trondheim

12. Julie I. Hole, Trondheim

13. Per Olav Hopsø, Melhus

14. Ingrid Aune, Malvik

15. Ståle Vaag, Hemne

16. Rita Ottervik, Trondheim.