Å sikre frie luftveier er noe av det viktigste man kangjøre, men 4 av 5 vet ikke hvordan dette gjøres, ifølge en fersk undersøkelseIpsos MMI har utført for Norsk Luftambulanse. Kunnskapen er best i Trøndelag ogMøre og Romsdal. Her vet 24 prosent hvordan man sikrer frie luftveier, mot 20prosent på Østlandet og i Nord-Norge og 16 prosent på Vestlandet.

- Kunnskapen om dette er dessverre for dårlig.Mange blir sittende fastklemt med hodet framover, bevisstløs, og man blir rettog slett kvalt, sier luftambulanselege Thomas Lindner.

På 90 sekunder skal representanter fra Norsk Luftambulanselære kjøreskoleelever å sikre en fastklemt passasjer frie luftveier.

- Mange fastklemte trafikkofre dør på grunn avufrie luftveier. Med ett enkelt grep kan de som kommer til løfte hodet opp inormal stilling, trekke kjeven frem og lytte etter pust. På en enkel måte kanman altså være med på å redde liv, sier luftambulanselege Thomas Lindner.

Ifølge Transportøkonomisk institutt er sjåfører under 20år involvert i dødsulykker sju ganger oftere enn resten av befolkningen.

- Enten om du er involvert i en ulykke ellerkommer til som førstemann er det tre viktige huskeregler. Det er å sikreskadestedet ved å sette ut varseltrekant, varsle 113, og så hjelpe. Den mesteffektive hjelpen er som sagt å sikre frie luftveier. Det neste man må gjøre erå se etter synlige skader, som store blødninger og prøve å få stoppet disse,sier Lindner.

Hva gjør du? Sikre – varsle – hjelpe

  1. Sikreskadestedet, hvis det er forsvarlig. Din egen sikkerhet skal alltid kommeførst. Skru på varselblink på din egen bil, ta på refleksvest og sett utvarseltrekant.

  2. Ring113! Med app’en Hjelp 113-GPS får du nøyaktigposisjon for der du er.

  3. Førstetrinn i hjelpetiltak er å sikre frie luftveier. Ligger en pasient bevisstløs påbakken og puster er stabilt sideleie det riktige tiltaket for å åpne og sikrefrie luftveier. Sitter pasienten fastklemt i bilen løfter du hodet opp i normalstilling, trekker kjeven frem og lytter etter pust.

Se etter andre skader. Du bør forsøke å stanse storeblødninger, ved å legge trykk på stedet.