Det er Ørland kommune som melder om dette på sin hjemmeside.

Ørland kommune har invitert arkitekter og planleggere til konkurranse om deltagelse i parallelloppdrag for videreutvikling av kommunesenteret Brekstad. Oppgaven er å vise hvordan kystbyen Brekstad kan se ut i 2030.

Det er gitt tre vinklinger på oppgaven: Urbanitet og innovativ byutvikling - Den bærekraftige byen - Attraktivitet.

Interessen for å utvikle Brekstad har vært stor og 32 svært kompetente team/ arkitektfirma kjemper nå om å være en av de tre utvalgte. Noen få av teamene/ firmaene som kjemper om å være med i utvikling av Brekstad er blant annet: Norconsult/PUSHAK, MMW Arkitekter, Skibnes, AsplanViak og Sweco.

Yrjars gate. Foto: Terje Dybvik