- Det må være mulig å få til en sameksistens mellom oppdrettsnæringen og Forsvaret. Det blir for dumt hvis Forsvaret skal legge beslag på store produktive havområder, sier Alf Jostein Skjærvik, samfunnskontakt i oppdrettsselskapet Salmar til Fosna-Folket.

Forsvaret disponerer i dag store områder utenfor Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag som skyte- og øvefelt.

Forsvaret protesterte

Salmar har fått godkjennelese på et midlertidig anlegg ved øygruppen Tristein innenfor skytefeltet Vågan i Bjugn kommune.

Oppdrettsselskapet har lenge ønsket å utvide virksomheten, og for to år siden søkte de til Sør-Trøndelag fylkeskommune om et nytt havbruksanlegg i området, men Forsvaret kom med innsigelser, og søknaden ble avslått.

Les også: Slik fordeler Salmar oppdrettsmillionene

Håper på drahjelp fra ministeren

Skjærvik sier at selskapet ikke klarer å se at et nytt anlegg er et problem.

I likhet med Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL),  mener han at konflikten bare er begynnelsen på en prosess der man må gjennomgå hvordan havområdene utenfor Fosen skal forvaltes i takt med utviklingen i oppdrettsbransjen og etableringen av den nye hovedkampflybasen på Ørlandet.

- Vi kan produsere fisk samtidig som Forsvaret øver. Forsvaret har tidligere vært redd for at områder som brukes til å kjøre militære fartøy, vil utgjøre en ulempe for havbruksnæringen, men vi mener at vi kan leve med båtaktiviteten.

- Vi er i dialog, og jeg registrerer også at fiskeriministeren er på banen for å diskutere veien videre. Jeg håper vi får drahjelp derfra til å finne gode løsninger for både havbruk og Forsvaret, sier Grøttum.

Les også: Søker om endring av flåteplassering

Fiskeriministeren er for sambruk

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) sier til Fosna-Folket at oppdrettsnæringen har utfordringer når det kommer til tilgangen på sjøarealer.

- Vi har etablert en kontakt med Forsvarsdepartementet som gjør at vi kan se på mulighetene for at arealer som er belagt med restriksjoner kan frigjøres til annet bruk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) sier til Fosna-Folket.

- Det betyr ikke at man trenger å ta areal for all fremtid, men at oppdrettsnæringen bruker områder i perioder hvor det ikke er øvingsaktivitet.

- Vi skal jobbe for at havbruk og Forsvaret kan eksistere side om side, sier Aspaker.

Kommunen vil ha oppdrett

Rådmann Tor Langvold synes fiskeriministerens ord er gledelige.

- Jeg tror på et politisk trykk som gjør at Forsvaret må dokumentere sitt behov for et område. Det er bra at departementet har tro på sambruk. Samarbeid er fullt mulig, sier Langvold.

Les også: Oppdrettsmillioner kan få Roan ut av ROBEK-lista

Han er klar på at oppdrettsnæringen er svært viktig for flere kommuner langs kysten.

- Nå får kommunene betalt for planlegging og tilrettelegging av nye lokasjoner, og det er etterlengtede penger til kommunekassa. Det er en næring som gir arbeidsplasser, og som vil ha stor betydning for Norge i fremtiden, sier rådmannen.

Ivaretar Forsvarets interesser

Bjørn Bergesen, seksjonssjef for arealplan i Forsvarsbygg, sier at de er opptatt av å ivareta Forsvarets interesser i området.

- Vi vet at kapasiteten trengs til den nye kampflybasen. Det er hovedgrunnen til man ikke ønsker en begrensning av Forsvarets områder på verken kort eller lang sikt, sier Bergesen.

Trygve Rushfeldt, major ved planstaben på Ørland flystasjon, er klar på at de ser behov for større arealområder med de nye våpnene som skal brukes på stasjonen i fremtiden.

Han vet det er et ønske om mer sambruk fra havbruksnæringens side, men sier at Forsvaret neppe kommer neppe til å strekke seg så langt.

- Det kan være et alternativ dersom næringen godtar at det kan falle skudd i merdene. Det er i så fall noe man må ta opp i hvert enkelt område.

- Vi bruker veldig mye av Frohavet til øvelser i dag, og behovet vil ikke bli mindre med den nye kampflybasen, sier Rushfeldt, som frykter at Forsvaret vil miste områder dersom de i for stor grad begynner å låne dem ut.

Skyte- og øvefelt: Kartet viser området som Forsvaret disponerer utenfor Fosen i dag. Foto: Forsvarsbygg
Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), sier at man må se på hvordan havområdene utenfor Fosen kan forvaltes i takt med utviklingen i oppdrettsbransjen og etableringen av den nye hovedkampflybasen på Ørlandet. Foto: FHL
Fiskeriminister Elisabeth Adpaker (h) sier at hun vil jobbe for at havbruk og Forsvaret kan eksistere side om side. Foto: Paul Paiewonsky/FKD
Tor Langvold, rådmann i Bjugn kommune, er klar på at oppdrettsnæringen er viktig for mange kommuner langs kysten. Foto: Terje Dybvik