166 organisasjoner på Fosen har fått koronastøtte: Ett lag fikk 40 kroner