Strid om hus som ligger klin inntil skole. Nå vil kommunen selge