Nå er disse to invitert inn i flertallets budsjett-samtaler