Har avgjort saken etter klage om grov omsorgssvikt